A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Certificering

VCA vol** 2018

VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieuchecklist aannemers (VGM).
De checklist is bedoeld om een aannemer veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee een dienstverlenend bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op hun VGM beheersysteem. A&O civiel management conformeert zich aan deze richtlijnen en is daarom VCA vol** gecertificeerd. Hierdoor is A&O civiel management op de hoogte van de in de praktijk te volgen procedures. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden weet A&O civiel management waar de dienstverlenende aannemer zich aan moet houden. A&O civiel management houdt dan ook de te volgen procedures nauwlettend in de gaten.
© 2024 A&O Civiel Management