A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Assetmanagement

A&O civiel management weet dat overheden krimpen en dat de beschikbare financiële middelen af nemen. Hierdoor verschuift de focus van 'bouwen en aanleggen' naar het beter benutten en in stand houden van het toekomstige beheer van de openbare ruimte en de nieuw aan te leggen civiel technische projecten.

Kosteneffectief beheer wordt dus steeds belangrijker. Dat betekent dat de prestaties, risico's, keuze beheersmaatregelen en kosten beter in balans gebracht worden en dit verwoord wordt in een instandhoudingsplan. Door een goede afweging en de te nemen maatregelen voor iedere asset wordt de levenscyclus bepaald en verlengt. Dat is Assetmanagement. A&O civiel management heeft dan ook als doel de waarde van elke euro die in iedere asset wordt geïnvesteerd te maximaliseren.

A&O civiel management heeft deze kennis om bij u in de organisatie in een heldere rolverdeling Assetmanagement uit te voeren. A&O civiel management bepaalt vanuit zijn Asset Manager rol met de Asset Owner (asset eigenaar) de strategische kaders waaraan de nieuw aan te leggen projecten of het beheer van de openbare ruimte moeten voldoen. Binnen deze kaders brengt de Asset Manager de risico's in kaart, leidt hij de assetprestaties en komt tot het nemen van beheersmaatregelen. De uitvoering van deze beheersmaatregelen, beheer en onderhoud, is dan vervolgens in handen van de uitvoerende dienstverlener.
© 2024 A&O Civiel Management