A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Kwaliteit toezichthouder

Functieprofiel

Onze A&O civiel kwaliteittoezichthouder heeft een aantoonbare affiniteit met het beheer van de openbare ruimte. Als toezichthouder houdt hij zich bezig binnen een breed taakveld binnen het civiele werkterrein. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:
·         uitvoeren van kwaliteitstoezicht op civieltechnische werkzaamheden zoals het onderhoud aan wegen, riolering, OV/VRI, kabels en leidingen
          en in voorkomende gevallen groenvoorzieningen
·         ondersteunen en adviseren Asset Managers Wegen, OV/VRI en Groenvoorzieningen
·         monitoren storingsonderhoud
·         opstellen van kleine onderhoudsopdrachten
·         aansturen aannemers
·         toezicht houden op veiligheidsvoorschriften
·         het verzorgen van administratie en technische zaken over civieltechnische werkzaamheden
·         voorlichting geven aan inwoners, adviseren bij het afhandelen van klachten
 
Opleiding, Werkervaring
·         onze A&O civiel toezichthouder heeft een afgeronde civieltechnische opleiding op MBO-niveau
·         heeft 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als civieltechnisch toezichthouder
·         heeft een aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte blijkend uit relevante werk ervaring
·         heeft kennis van de UAV 2012 en werkervaring met de RAW-systematiek
·         is VCA vol** gecertificeerd

 
Onze A&O civiel toezichthouder bezit de hierna te noemen competenties:

Zelfstandig
·         is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard te begeleiden in de uitvoering
·         zoekt zelf naar oplossingen
·         laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen
·         heeft eigen netwerk
 
Creatief
·         betreedt bij tegenslagen nieuwe paden of bedenkt alternatieve oplossingen
·         denkt in klantoplossingen en bouwt hierbij verder op bestaande ideeën
·         kan goed improviseren; bedenkt nieuwe ideeën, producten of diensten
 
Kwaliteitsgericht
·         controleert eigen werk uitvoering
·         maakt weinig tot geen fouten
·         is zich bewust van verwachtingen en eisen die worden gesteld
·         zorgt voor vier-ogen principe
·         vraagt feed back
 
Nauwkeurig
·         is zorgvuldig en let op details, ook onder hoge tijdsdruk
·         werkt met ingewikkelde zaken en houdt het overzicht over details
·         herkent tekortkomingen van zichzelf en anderen en zorgt voor verbetering
 
Communicatief
·         gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk
·         past het taalgebruik aan op de situatie
·         kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen
·         heeft een open houding, is een teamplayer
·         grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, moeilijke gesprekken niet uit de weg
·         zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan Asset Managers en andere collega’s

© 2024 A&O Civiel Management