A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Teamleider

Functieprofiel

Onze A&O civiel technische teamleider heeft een aantoonbare affiniteit met het beheer van de openbare ruimte. Als teamleider houdt hij zich bezig binnen een breed taakveld in het  Beheer Openbare Ruimte. Het accent ligt voor de teamleider op de volgende werkzaamheden:
·       de dagelijkse planning en aansturing van de medewerkers van de buitendienst
·       (lange termijn) planningen van de inzet van personeel, materieel en materiaal
·       voorstellen maken voor verbeteringen ten aanzien van de bedrijfsvoering qua effectiviteit en efficiëntie
·       afstemmen werkzaamheden met diverse collega’s
·       contacten onderhouden met bewonersinitiatieven, belangengroepen
 
Opleiding, Werkervaring
·       de A&O civiel technische teamleider heeft een afgeronde civiel technische opleiding op MBO-niveau
·       heeft 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider in het  Beheer Openbare Ruimte
·       heeft een aantoonbare affiniteit met Beheer Openbare Ruimte blijkend uit relevante werk ervaring
·       heeft aantoonbare ervaring met doortastend en coachend leidinggeven
·       is VCA vol** gecertificeerd
 
Onze A&O civiel technische teamleider bezit de hierna te noemen competenties:

Leidinggevend
·       bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de medewerkers
·       kijkt op afstand mee, geeft assistentie en richting wanneer nodig
·       geeft duidelijke feedback
·       nodigt teamleden uit om inbreng te geven
·       markeert bereikte successen van het team
·       motiveert en inspireert de medewerkers
·       toont erkenning en waardering voor prestaties van het team
·       bewaakt de effectiviteit van het team
 
Zelfstandig
·       is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard op te pakken en aan te sturen
·       zoekt zelf naar oplossingen
·       laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen
 
Conflict hanterend
·       grijpt bij problemen tijdig in
·       durft tegenstelling en conflicten te benoemen en interventies te plegen
·       is in staat bij conflicten te de-escaleren
 
Resultaatgericht
·       spant zich actief in om met het team concrete resultaten te behalen
·       geeft niet op bij tegenslagen
·       houdt de ingezette lijn voor ogen
·       is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald resultaat te behalen
 
Oordeelsvormend            
·       kan goed feiten van meningen onderscheiden
·       komt met praktische en haalbare oplossingen
·       maakt keuzes op basis van feiten
·       heeft een goed beeld van oorzaak en eventuele gevolgen
·       is in staat om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen

Communicatief
·       gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk
·       past het taalgebruik aan op de situatie
·       kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen
·       heeft een open houding, is een teamplayer
·       zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan afdelingshoofd en management team

© 2024 A&O Civiel Management