A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Toezichthouder civiele techniek

Functieprofiel

Onze A&O civiel technische toezichthouder heeft een aantoonbare affiniteit met het beheer van de openbare ruimte. Als toezichthouder houdt hij zich bezig met een uitgebreid taakveld binnen het civiele werkterrein. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:
 • uitvoeren van dagelijks toezicht op civieltechnische werkzaamheden zoals het onderhoud aan wegen, riolering, OV/VRI, kunstwerken, kabels en leidingen en in voorkomende gevallen groenvoorzieningen
 • ondersteunen en adviseren Asset Managers Wegen, projectmanager, directievoerder, werkvoorbereider
 • monitoren storingsonderhoud
 • opstellen van kleinen onderhoudsopdrachten
 • aansturen aannemers
 • toezicht houden op en controleert van de naleving van contracten en veiligheidsvoorschriften
 • verzorgen van administratie en technische zaken over civieltechnische werkzaamheden
 • deelnemen aan verslaglegging van bouw-, werk- en coördinatie vergaderingen
 • voorlichting geven aan inwoners, adviseren bij het afhandelen van klachten
Opleiding, Werkervaring
 • onze A&O toezichthouder heeft een afgeronde civieltechnische opleiding op MBO-niveau
 • heeft 10 jaar aantoonbare werkervaring als civieltechnisch toezichthouder
 • heeft een aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte blijkend uit relevante werk ervaring
 • heeft kennis van de UAV 2012 en werkervaring met de RAW-systematiek
 • is VCA vol** gecertificeerd
Onze A&O toezichthouder bezit de hierna te noemen competenties:

Zelfstandig
 • is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard te begeleiden in de uitvoering
 • zoekt zelf naar oplossingen
 • laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen
 • heeft eigen netwerk
Creatief
 • betreedt bij tegenslagen nieuwe paden of bedenkt alternatieve oplossingen
 • denkt in klantoplossingen en bouwt hierbij verder op bestaande ideeën
 • kan goed improviseren; bedenkt nieuwe ideeën, producten of diensten
Kwaliteitsgericht
 • controleert eigen werk uitvoering
 • maakt weinig tot geen fouten
 • is bewust van verwachtingen en eisen die worden gesteld
 • zorgt voor vier-ogen principe
 • vraagt feed back
Nauwkeurig
 • is zorgvuldig en let op details, ook onder hoge tijdsdruk
 • werkt met ingewikkelde zaken en houdt het overzicht over details
 • herkent tekortkomingen van zichzelf en anderen en zorgt voor verbetering
Communicatief
 • gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk
 • past het taalgebruik aan op de situatie
 • kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen
 • heeft een open houding, is een teamplayer
 • grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, moeilijke gesprekken niet uit de weg
 • zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan alle participanten

© 2024 A&O Civiel Management