A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Contractmanager

Functieprofiel

Onze A&O civieltechnische contractmanager zorgt gedurende de projectvoorbereiding en bouwfase voor alle contractbeheersingsaspecten die nodig zijn voor de realisatie van de projectdoelstellingen bij UAV en UAV-gc contracten. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:
 • opstellen en adviseren van uitbestedings- en aanbestedingsstrategie
 • opstellen en beoordelen van marktbenaderingen (selectieleidraad, inschrijvingsleidraad, EMVI, nota van inlichtingen), contractdocumenten (Basisovereenkomst, Annexen, VS0, VS1 en VS2) en inschrijvingen (beoordelingsprotocol, nota van aanbesteding, afwijzingsbrief, gunningsbrief e.d.)
 • afhankelijk van de aard en complexiteit van het project gedurende de voorbereidingsfase (mede) sturing geven aan de marktbenadering en de totstandkoming van een samenhangend en integraal contract (m.b.v. systems engineering en risico gestuurde aanpak)
 • begeleiden van UAV-gc contract door middel van systeemgerichte contractbeheersing (overleg ON / OG, contractwijzigingen, product-, proces- en systeemtoetsen)
 • coördinatie van het toetsproces tijdens de uitvoering (UAV-gc)
 • bijdragen aan het ontwikkelen, toepassen en borgen van kennis en expertise op het gebied van contractbeheersing in de gemeentelijke organisatie
 • coachen en opleiden van medewerkers van de gemeente
Opleiding, Werkervaring
 • de A&O civieltechnische contractmanager heeft een afgeronde civieltechnische opleiding op HBO-niveau
 • heeft 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als civieltechnisch contractmanager in het  Beheer Openbare Ruimte
 • heeft een aantoonbare affiniteit met Beheer Openbare Ruimte blijkend uit relevante werk ervaring
 • heeft kennis van de UAV(-GC) contracten en ervaring met de RAW-systematiek
 • is VCA vol** gecertificeerd
Onze A&O civieltechnische contractmanager bezit de hierna te noemen competenties:

Zelfstandig
 • is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard op te pakken en aan te sturen
 • zoekt zelf naar oplossingen
 • laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen
 • heeft een eigen netwerk
Creatief
 • betreedt bij tegenslagen nieuwe paden of bedenkt alternatieve oplossingen
 • denkt in klantoplossingen en bouwt hierbij verder op bestaande ideeën
 • kan goed improviseren; bedenkt nieuwe ideeën, producten of diensten
Kwaliteitsgericht
 • controleert eigen werk uitvoering
 • maakt weinig tot geen fouten
 • is zich van verwachtingen en eisen die worden gesteld
 • zorgt voor vier-ogen principe
 • vraagt feed back
Resultaatgericht
 • spant zich actief in om met het team concrete resultaten te behalen
 • geeft niet op bij tegenslagen
 • houdt de ingezette lijn voor ogen
 • is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald resultaat te behalen
Nauwkeurig
 • is zorgvuldig en let op details, ook onder hoge tijdsdruk
 • werkt met ingewikkelde zaken en houdt het overzicht over details
 • herkent tekortkomingen van zichzelf en anderen en zorgt voor verbetering
Communicatief
 • gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk
 • past het taalgebruik aan op de situatie
 • kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen
 • heeft een open houding, is een teamplayer
 • grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, moeilijke gesprekken niet uit de weg
 • zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan afdeling Directeur

© 2024 A&O Civiel Management