A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Advies en Coördinatie

A&O civiel management levert ruimtelijk en civiel technisch advies aan opdrachtgevers. Door het begeleiden van verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte stedelijk gebied hebben we de afgelopen jaren een expertise opgebouwd. 
A&O civiel management adviseert u graag over:
 • planvorming, ontwerpen inrichting openbare ruimte
 • civiel technisch Beheer openbare ruimte
 • schrijven Instandhoudingplan openbare ruimte
 • straatmeubilair
 • verkeersborden
 • materialisering
 • hydraulische verkeersafsluitingen
 • (tijdelijke) verkeersmaatregelen 96b, blvc plan
 • projectadvisering
 • omgevingsmanagement
 • schrijven en beoordelen EMVI-plannen
 • opstellen en beoordelen kostenramingen
 • wegbeheersystemen en inspecties
 • kosten kengetallen wegbeheer en toekomstige beheer
 • aanvraag vergunningen
 • crisisbeheersing
 • veiligheid camera toezicht

© 2024 A&O Civiel Management