A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Wegbeheer Inspecties

Om uw wegennet kwalitatief goed in stand te houden is een deskundig beheer noodzakelijk. A&O civiel management kan u hierin ondersteunen en een goed en veilig Wegbeheer voor nu en in de toekomst realiseren. Om de kwaliteit van uw wegenareaal in uw gemeente vast te stellen kunnen we voor u een globale visuele inspectie uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen Wegbeheersystematiek van het CROW. Aan de hand van de inspectieresultaten wordt de juiste onderhoudsmaatregel bepaald. Echter om deze juiste onderhoudsmaatregel te bepalen is het afhankelijk van factoren zoals:
  • soort, ernst, omvang, oorzaak en locatie schade
  • verkeersbelasting
  • verhardingsopbouw, fundering, ondergrond
  • riolering
  • prioriteit
  • externe factoren
  • budget

U als Wegbeheerder heeft de taak om uw wegennet in een goede en veilige staat te houden. A&O civiel management heeft deze kennis en wil u graag van dienst zijn.  


© 2024 A&O Civiel Management